30.01.14 17:13
Stichwörter: hjørne, hjørnekrok, krok
Hallo, ist es so, dass "hjørne" eine Aussenecke ist und "krok" eine Innenecke z.B. in einem Zimmer, oder kann man auch sagen "det venstre hjørnet av et rom"?

30.01.14 19:27
Ja, du kan i høyeste grad bruke hjørne også om et innvendig hjørne i et rom e.l.
"Krok" brukes ikke i sammensetningen "venstre krok" for å sondre mellom flere hjørner, bare som omtale av ett enkelt hjørne som ikke (trengs å) identifiseres nærmere, "Han satt borte i kroken", "I en krok i rommet fant man et forkomment individ".

Det går også an å bruke "hjørnekrok" på samme måte som du ville bruke "hjørne" innvendig, og denne sammensetningen spesifiserer jo utvilsomt et indre hjørne, og kan eventuelt brukes i sammensetning som f.eks. "venstre hjørnekrok"..

Akel (N)

30.01.14 23:27, Geissler de
Krok wird in diesem Zusammenhang in etwa so verwendet wie das deutsche "Winkel".

30.01.14 23:47
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!!!!!