06.02.14 17:14
Hallo,
ich möchte meinen norweg. Freunden (Wetter-)Tipps für einen Ausflug ins Gebirge geben und bin mir nicht sicher, ob ich mich korrekt ausgedrückt habe. Es wäre nett, wenn mir jemand kurz helfen könnte. Ich überlege zudem, ob es noch ein anderes Wort für "morgen Früh" gibt als "i morgen tidlig".
Vielen Dank!

...jeg har snakket med meteorologen. Han sa det beste er å starte så tidlig som mulig. Vinden kommer til å bli verre og verre rund middag/ettermiddag. Hvis det er allerede overskyet i morgen tidlig, så er kanskje bedre å gjøre et alternativprogram.

06.02.14 17:44
Det er ganske bra.

...jeg har snakket med meteorologen. Han sa det beste er å starte så tidlig som mulig. Vinden kommer til å bli verre rundt middag/ettermiddag. Hvis det allerede er overskyet i morgen tidlig, så er det kanskje bedre å ha/gjennomføre et alternativt program.

Du kunne eventuelt bare si at "vinden kommer til å øke". Når jeg har begrenset meg til ett "verre", er det fordi "verre og verre" først og fremst beskriver en sekvens over et visst tidsforløp. Når du derimot sier "rundt" så indikerer det normalt primært et forholdsvis definert tidspunkt. Derfor skurrer sammensetningen av "verre og verre" og "rundt" litt - selv om vi her snakker om en tidsangivelse som er så vidt vag at den i sine mulige ytterpunkter kanskje kan tenkes å gi rom for et tidsforløp innenfor dem. Alternativet kunne være å si "verre og verre utover middag-/ettermiddagstid(en)".

Akel (N)

06.02.14 18:16
Hvis det allerede er overskyet i morgen tidlig,....
I leddsetninger skal allerede (adverbial) stå etter subjektet(det) og foran verbalet(er).

..., så kanskje er det bedre å gjennomføre et alternativt program.
Denne setningen må på norsk inneholde et foreløpig subjekt,(det).

...rundt middag/ettermiddag.
Rundt er her adverbial og må ende på -t.

06.02.14 18:20
Tusen takk !!

06.02.14 20:40
Det går fint uten "så" i den siste setningen:
..., er det kanskje bedre ...

(bruk av "så" griper om seg, men det kan ofte sløyfes)