10.02.14 15:33
Hei!

Jeg forsøker å oversette "kommunikative Vernetzung", men kommer ingen vei. Jeg forstår
meningsinnholdet, men skulle helst hatt noe mer elegant enn de beskrivelsene jeg til nå har
kommet på. Kjenner noen et tilsvarende ord eller uttrykk på norsk?

10.02.14 16:35
At mulige oversettelsesforsøk kan høres litt teite ut, er jo ikke så rart når allerede utgangspunktet er litt tvilsomt...

11.02.14 02:42, Mestermann no
Kommunikativt nettverksarbeid/nettverksvirksomhet. For eksempel.