13.02.14 17:11, Myrtel11
Stichwörter: trepartssamarbeid
Trepartsssamarbeid - grunnpilaren i den nordiske modellen. Finnes det et ord?

13.02.14 17:50, Geissler de
Jeg kan ikke huske å ha hørt noe tilsvarende ord på tysk.

Det kan hende at man kan finne en bra oversettelse i en bok eller artikkel som omhandler den
nordiske modellen eller tariffoppgjør i Norge, men man finner neppe en i tysk sammenheng.
Her i Tyskland (jeg vet ingenting om forholdene i Østerrike og Sveits) skal staten forholde
seg nøytralt i lønnsforhandlingene og ikke blande seg inn.