21.02.14 18:07
Hei!
Kan dere hjelpe meg?
Jeg er egentlig blitt ganske flink med norsken - synes jeg!
Men det er så vanskelig å høre hvor fra landet en nordmann kommer fra!
I boka her på berget fins det en lytteøving i L. 2 Nr. 25, , en kirurgvits, som blir fortalt av 3 forskjellige nordmenn. kjenner noen den? Kan noen si meg av hvilke landsdeler de kommer fra?
Tusen takk for hjelpen dersom mulig,
mvh
Anna

21.02.14 20:59, Staslin no
1: Vestlandet, 2: Trøndelag, 3: Nord-Norge.

21.02.14 21:00, Staslin no
Kennst du übrigens diese Seite? http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/

21.02.14 21:11
Tusen takk!
ich werde mir die Seite gleich mal ansehen!
Anna

23.02.14 01:48
Disse dialektprøvene er (nesten) verdiløse: Man hører muligvis intonasjonen i de ulike
dialektene, men det er helt klart at språkprøvene er tekstbaserte: Oslo-eksemplet er lest
inn av en mann med såkalt "tynn l", noe som ikke samsvarer med Oslo-dialekten, men kanskje
med "sosiolekten" i deler av Nordstrand bydel ... Dessuten benytter samme mann ordet
"gjelder" på en måte som kun kan være tekstbasert. Etter noen stikkprøvr (jeg har ikke
hørt alle) er noen av dialektprøvene bedre enn andre, men de fleste vitner om at det skal
"leses" en tekst - og dermed blir lydopptaket selvsagt farget av det. Dette er ingen
ressurs jeg ville anbefalt mine elever.

Hilsen lærer på høyere nivå i norsk og nordiske språk og tidvis lærer for fremmedspråklige
i Oslo.

23.02.14 22:21, Staslin no
Jeg er ikke enig med deg. Som utlending er det uhyre vanskelig å høre forskjell på
dialekter i starten - jeg snakker av egen erfaring. Dialektprøvene har helt sikkert sine
svakheter både på detaljnivå og når det gjelder skuespillertalent, men for f.eks. en
utlending som vil orientere seg om hvordan norsk varierer og hvordan det høres ut på
forskjellige kanter av landet, er disse prøvene et nyttig instrument.

Jeg bor i et tyskspråklig land med store dialektforskjeller. Det tok flere måneder i
landet før jeg i det hele tatt begynte å høre at det var større ulikheter i måten mine
omgangsvenner snakket på - selv om jeg egentlig kjente språket, og tross språkøre og
musikalitet. Dialektprøver à la disse kunne vært til nytte den gangen. De fineste
detaljene hadde jeg uansett ikke fått med meg. Kjør debatt. ;-)

Hilsen lærer på høyere nivå i norsk for fremmedspråklige.

24.02.14 16:40, Geissler de
Takk, Staslin, det du skriver er omtrent det jeg tenkte da jeg leste innlegget fra 01:48.

Det kan hende at (noen av) dialektprøvene ikke helt holder mål fra lingvistens eller
dialektforskerens standpunkt. Men fra dette til "(nesten) verdiløse" er det ganske langt.
Dessuten tar undersøkelsen høyde for at de som leste inn teksten kan være påvirket i
talemålet sitt, bl.a. ved å angi hvor lenge vedkommende har bodd på et sted,
utdanningsnivå og en egenvurdering. Oslomannen sier selv at dialekten er noenlunde
normalisert.

For meg, som i likhet med Staslin slet med å skille mellom forskjellige dialekter -- i
mitt tilfelle var det norske -- har denne siden ofte vært en nyttig kilde.
Særlig i begynnelsen var det tre ting som hjalp med å identifisere en norsk dialekt. Det
var intonasjonen, visse lyder (særlig vokalene) og "nøkkelord" (sier en person jeg, eg, je
eller æ; ikkje, ikke eller itj, dere, dokk, dokker, dykk etc.).
For alt dette er den nevnte siden veldig nyttig.

Hilsen lærer på alle nivåene i tysk for fremmedspråklige :)