10.03.14 11:53, kafa
Hallo, wie druecke ich auf norsk aus, dass ich etwas mit "Leib und Seele mache" z.b. meinen Beruf ?

Vielen Dank fuer eure Vorschlæge.

Katja

10.03.14 18:19
Man "går opp i [yrket] med liv og lyst".
eller
"går opp i [yrket] med all sin sjel"

Kanskje kan en sondre litt mellom disse uttrykkene slik at det første indikerer først og fremst entusiastisk engasjement, mens det andre mer betegner seriøs dedikasjon.

Akel (N)

10.03.14 18:58
"Med liv og sjel" går like fint.

Jeg ser frem til arbeidet og skal jobbe med liv og sjel for at dette skal lykkes, sier Bøhler.

Ramsay kaster seg over oppgaven med liv og sjel