24.03.14 06:38
Stichwörter: Overskjønn, Überarbeitung, Überprüfung
Hi!

Was bedeutet overskjønn?
Beispiel:
- Han hadde ikke lyst til å møte i retten, og hvis jeg hadde vunnet kunne han krevd overskjønn.

24.03.14 08:22
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+overskj%C3%B8nn&begge=+&a...

"overskjønn n1 nytt skjønn (I,2) som overprøver et tidligere skjønn"

24.03.14 09:48
Danke für die Hilfe.

Ich interpretiere, dass overskjønn mit die Überarbeitung, die Überprüfung übersetzt werden kann.

Gruss,
Timm

24.03.14 11:25
Hm, ich fürchte, die Erläuterung im dokpro war dieses Mal nicht wirklich hilfreich.

Ich habe zum Stichwort "skjønn" folgende Erklärung im snl gefunden:

Skjønn, særskilt rettergangsmåte som spesielt anvendes ved avgjørelser av overveiende skjønnsmessig karakter, f.eks. fastsettelse av erstatninger ved ekspropriasjon. Ved skjønnsloven av 1. juni 1917 er det gitt alminnelige regler om behandlingen av skjønnssaker. Etter § 4 kan skjønn (eller takst) forlanges når dette er hjemlet ved lov eller overenskomst. Dersom intet annet er bestemt, behandles saken av tingretten og betegnes rettslig skjønn. Retten består da i alminnelighet av en dommer og fire skjønnsmenn. I mange tilfeller foreskrives at skjønnet skal styres av en lensmann (lensmannsskjønn).

Et skjønn kan overprøves ved overskjønn når ikke annet er bestemt. Overskjønn over lensmannsskjønn hører under tingretten, mens overskjønn over rettslig skjønn hører under lagmannsretten. Denne settes med en lagdommer, unntaksvis tre, og skjønnsmenn. Et overskjønn kan påankes til opphevelse på grunn av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Anken går til lagmannsretten eller Høyesterett, avhengig av hvilken instans som avsa overskjønnet.

Demnach handelt es sich beim "skjønn" offensichtlich um eine Art gerichtliches Festsetzungs- oder Betragsverfahren bzw. um eine Entscheidung in einem solchen Verfahren, die mit dem Rechtsbehelf des "overskjønn" angefochten werden kann.

Wie man das ins Deutsche übersetzen kann, weiß ich nicht, aber "Überarbeitung" oder "Überprüfung" halte ich definitiv für falsch.

Viele Grüße
Birgit

24.03.14 11:25
Overskjønn er en ankebehandling i overordnet instans (overskjønnsretten) av en skjønnsavgjørelse opprinnelig fattet av 1. instansen (skjønnsretten).

Akel (N)

24.03.14 16:26
Der Kontext kommt aus folgendem Artikel und ihr scheint mir Recht zu haben:
http://e24.no/boers-og-finans/dette-betalte-spetalen-for-saga-aksjene/22825748

Danke, Birgit and Akel, ich melde mich wieder.

Ich kenne einen norwegischen Rechtsanwalt, der ist der des deutschen Rechtswesens kundig und kann vielleicht helfen.

Gruss,
Timm