11.04.14 10:23, belgierin
Stichwörter: skape moment
Hei,

Kan noen forklare meg hva 'å skape moment' betyr?

Hvis du gjør den viktigste oppgaven først, skaper det moment og bygger selvtillit.
Sunn konkurranse er en nødvendighet og det skaper moment og drivkraft i vår
organisasjon.

Tusen takk!

11.04.14 11:21, Mestermann no
Hei,

Moment kan også bety kraft, eller en krafts virkning (kraft × arm, kraft × hastighet), og blandes noen ganger
sammen med momentum, som særlig i økonomisk sammenheng betyr en tendens til å fortsette i samme retning.

Erika hilser tilbake. :-)

11.04.14 11:30, belgierin be
OK. Så i den første setningen betyr det vel kraft.
Takk for hjelpen!

11.04.14 12:07
Ähnlich wie "create momentum" auf Englisch.
Auf Deutsch könnte man z.B. sagen: "Schwung geben" oder "Eigendynamik entwickeln".

11.04.14 15:14, belgierin be
Takk!

11.04.14 16:09
"Moment" er i dagligtale ofte en kortform for "dreiemoment" (kraft x arm), og kan tenkes som et uttrykk for i hvilken grad en kraft kan frembringe rotasjon.
Men vi har også "treghetsmoment" som er et uttrykk for hva som kreves for å sette et legeme i rotasjon, altså hvor stort dreiemoment som trengs for å oppnå en aksellerasjon.

Jeg vil ikke bli overrasket om den første setningen til OP er en oversettelse fra engelsk hvor "moment" er blitt brukt for "leverage" (som kan referere til vektstangsprinsippet som også har med kraft ganger arm å gjøre).

"tendensen til å fortsette i samme retning" (når man først har blitt satt i bevegelse), blir i fysikken kalt "treghet", men "treghet" gir jo i dagligtalen den stikk motsatte assosiasjonen av det som i de to siterte setningene ønskes oppnådd med "moment".

(Jeg er forøvrig litt spørrende til Mestermanns "kraft x hastighet" ...)

Akel (N)

11.04.14 19:17, Mestermann no
Det var nå den definisjonen jeg fant i ordboken. :-)

11.04.14 23:06
Also besser als Akel hätte ein Statikprof Hebelgesetz & Co auch nicht erklären können ;-)
Außerhalb des Büros war mir die Metapher bisher noch gar nicht begegnet.
Gefällt mit!

Also in diesem Sinne .
Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm