13.04.14 14:48
Wie könnte man unabsichtlich übersetzen?

Ikke med vilje?

13.04.14 22:48
Ja, i dagligtale kan du si f,eks. "Hun gjorde det ikke med vilje." eventuelt "hun gjorde det ikke med noen spesiell hensikt".
I juridisk ordbruk sondrer man mellom "forsett" ("med viten og vilje", Vorsatz), feks, "Handlingen var forsetlig", og "(med) hensikt" (Absicht) som er en kvalifisert form for forsett, f.eks. "Knivstikket ble gjort med drapshensikt".

Akel (N)

14.04.14 01:52
- og når det dreier seg om unabsichtlig, blir det altså "uforsetlig" (eller "med manglende forsett") eller "uten hensikt".

Akel (N)

14.04.14 07:18
Tusen takkk