13.04.14 19:41
Stichwörter: dens, deres, dets, hans, hennes
Ich habe ein Problem mit den Possessivpronomen. Gibt es, korrespondierend zu dem Satz Han liker bilen hans, auch Det (z.B. ein Kind) liker dets bil (Auto von einem anderen Kind)(evtl sogar bilen dets???). Oder können dets und dens gar nicht so gebraucht werden wie hans, hennes und deres?

Danke!

13.04.14 23:07
"Barnet og dets foreldre ligner på hverandre" er helt kurant. som også f.eks. "Jeg liker dets gode humør". De setningene du bruker som eksempel klinger imidlertid ikke helt godt i mine ører fordi de har et potensiale for misforståelse siden "dets" - uten nærmere kunnskap om konteksten - kan referere til både subjektet og objektet. Det naturlige ville derfor hyppig være - for de spesifikke eksemplene du bruker - å skrive om (supplere) setningene noe for å fjerne tvetydighet.

Akel (N)

14.04.14 16:25
Supert! Takk!!!