16.04.14 13:30
Hallo,

ich habe schon diverse Foren durchgekramt und Wörterbücher befragt, nur leider finde ich
dort keine Satzbeispiele zu den Vokabeln.
Ich wüsste gern, was der Ausdruck "Englisch lerne ich seit der 1. Klasse" bedeutet. Kann
man sagen: Engelsk lærte jeg på skolen i 1.år. Oder muss es på heissen?
Vielen lieben Dank für Antworten!
Fine

16.04.14 17:22
Engelsk har jeg lært fra 1.klasse.

16.04.14 19:22
Könnte man auch sagen "jeg har lært engelsk siden 1. klasse"? Oder muss hier die Präposition "fra" stehen? (Bin nicht Fine).

17.04.14 00:21
"siden" angir et tidsforløp fra et starttidspunkt.
Hvis du sier "siden 1. klasse" kan det være tvil om du mener "fra starten av 1. klasse" eller "etter avsluttet 1. klasse" (- siden 1. klasse jo er en periode i seg selv, og ikke et tidspunkt).

Slik tvetydighet vil ikke like lett oppstå med "fra", selv om denne språkfunksjonen også trenger et nærmere angitt startpunkt. Når vi bruker "fra" i en slik sammenheng som her, har det i utgangspunktet vært korrekt å kombinere det med "av": "Engelsk har jeg lært fra 1.klasse av", og det vil da ikke være tvil om at jeg lærte engelsk også i 1. klasse. Når en bare skriver "fra" uten "av" vil man normalt oppfatte "av" som underforstått.

Tvetydighet kan en jo også eliminere med å si "fra/siden starten/begynnelsen på 1. klasse" eller lignende.

Akel (N)

17.04.14 00:29, Mestermann no
Riktig. Man kan si: "Engelsk har jeg lært siden (den gang) jeg gikk i første klasse", men ikke "siden 1. klasse". Men det
skal sies at det virker som om bruken er i endring her, formodentlig etter engelsk forbilde.

17.04.14 17:53
Aus den Antworten von Akel und Mestermann schließe ich, dass es eigentlich "1. klasse" (mit Leerzeichen) und nicht "1.klasse" (ohne Leerzeichen) heißt - richtig?

17.04.14 18:17, Mestermann no
Ja, richtig.