27.04.14 20:52
Stichwörter: km², kvadratkilometer, Quadratkilometer
Hva blir "kvadratkilometer" på tysk?

27.04.14 21:16, Geissler de
Quadratkilometer, forkortet km²; av og til ser man også forkortelsen qkm, men den ikke
offisielt tillatt.