11.05.14 15:54
Stichwörter: Beerdigung, Begräbnis, begravelse, Beisetzung, bisettelse, gravlegging
Was ist der Unterschied zwischen "begravelse" und "bisettelse"?

Takk!
Beate

11.05.14 16:30, Mestermann no
Begravelse = Begräbnis, Beerdigung
Bisettelse = Bestattung

En bisettelse kann so wohl ein Begräbnisfeier als auch eine Kremationsfeier bezeichnen, während en begravelse
normalerweise nur ein Begräbnisfeier bezeichnet.

Die Beerdigung von einer Urne, die normalerweise ja einige Zeit nach der Kremation erfolgt, nennt man
urnenedsettelse.

På landet er det fremdeles vanlig med begravelser, der høytideligheten avsluttes ved graven med at kisten senkes ned,
mens bisettelsene i byene som oftest avsluttes i kapellet i krematoriet.

11.05.14 17:07, Staslin no
Bei "bisettelse" kann es sich auch um eine Zeremonie handeln, die kurz nach dem Tod bzw. ein
paar Tage vor der eigentlichen Beerdigung (begravelse) stattfindet. Dabei wird der Sarg vom
Todesort oder vom Wohnort - gerne nach einer kurzen Zeremonie - bis zur Kirche gefrachtet.
So ist es bei mir zu Hause = Südostnorwegen auf dem Land. Weiss nicht, ob das überall so
ist, vielleicht können noch andere Auskunft geben.

11.05.14 17:12, Mestermann no
Interessant, Staslin - in den Städten ist ein "bisettelse" wohl nur als die Zeremonie in der Kapelle/Kirche zu verstehen.

11.05.14 19:50
Vielen Dank an alle!
Hilsen
Beate

12.05.14 15:26
Bisettelse betyr seremoni i forbindelse med kremasjon.

Se http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=bisettelse&bokmaal=+&o...

12.05.14 16:53, Mestermann no
Det er nok dessverre feil. Selv om vi alltid bruker bisettelse som betegnelse for en kremasjonsseremoni, kan bisettelse
allikevel bety både kremasjon og begravelse.

I Kunnskapsforlagets Bokmålsordbok står bisettelse forklart slik: seremoni før gravlegging el. kremasjon.

Norsk Synonymordbok forklarer det slik: begravelse.

Riksmålsordboken forklarer det slik: det å bisette(s).
= bisette: 1 stede til den siste hvile i kirke, gravkapell ell. lign..
eks: kongen ble bisatt i domkirken

(også:) midlertidig hensette i en kirke til senere begravelse på et annet sted.

2 (i kirke, kapell ell. krematorium) gjøre til gjenstand for de seremonier som går forut for gravleggelsen ell.
kremasjonen.

13.05.14 16:08
Det som står i dokpro er ikke feil, det ble bare misforstått av 15:26. Den første definisjonen er bisettelse = det å bisette (da er vi like langt), og videre blir bisette forklart slik: utføre visse seremonier når den avdøde senere skal begraves på et annen sted. Aha, det er gravlegging. Så gir dokpro tilleggsopplysningen at bisettelse også gjelder ved kremasjon. Litt dobbelt opp siden dokpro også har bisette = utføre den kirkelige seremonien før kremasjon.