20.05.14 22:50, sailor_19
Stichwörter: forskjell mellom, forskjell på
Finns det en regel når man bruker "forskjellen mellom" og når "forskjellen på" ?
Takk for det.
Gerhard

20.05.14 23:07
Ja, ganz einfach: "forskjellen mellom" ist falsch.

21.05.14 00:20, Mestermann no
Überhaupt nicht falsch.

Allein in Norsk Ordbok findet man "forskjellen mellom" mit sieben Beispielen belegt, wie in: "handelsbalanse: forskjellen
mellom verdien av et lands import og eksport: positiv og negativ handel".

"Forskjellen på" und "forskjellen mellom" sind zu einem gewissen Grad synonym. Aber "forskjellen på" wird mehr in
direktem, gern persönlichen Vergleich benutzt, wo ein tatsächlicher, eigentlich nicht vergleichbarer Unterschied
vorkommt: "Forskjellen på deg og meg er at jeg ikke svarer uten å sjekke fakta først." ;-)

"Forskjellen mellom" hingegen, wird mehr benutzt, wenn zwei vergleichbare Grössen, gern mehr objektiv als subjektiv,
verglichen werden: "Forskjellen mellom levestandardindeksen i Sverige og Norge er marginal."

21.05.14 00:22
Svaret 23.07 er ikke riktig: "Forskjellen på" er ikke riktig, men vanlig i bruk - det er et eksempel på det lingvister/språkvitere kaller "på-sjuke" i norsk. "Forskjellen mellom ... " er derimot rett. Hilsen lektor i norsk.

21.05.14 00:25
Delvis enig med Mestermann, men preposisjonen "mellom" kan også brukes i hans eksempler der han skriver "på". Svaret er: Bruk alltid "mellom" - det blir ALLTID riktig! Hilsen lektor i norsk.

21.05.14 00:33, Mestermann no
Kjære lektor i norsk :-)

Det er riktig at det finnes en beklagelig og utbredt "på-sjuke" i norsk, men noen ganger er det faktisk riktig å bruke
"på". "Forskjell på" eller "forskjellen på" er nok ikke eksempler på "på-sjuke", Det er ikke riktig, som du skriver, at det
alltid er riktig å bruke "mellom" i disse eksemplene.

"Det er forskjell på å slå seg løs og å skeie ut", et eksempel Norsk Ordbok angir, ville ikke være spesielt godt norsk hvis
man brukte "mellom". Like lite den vanlige talemåten "det er forskjell på folk", "det er forskjell på Kong Salomo og
Jørgen Hattemaker", og heller ikke "jeg kan ikke holde forskjell på dem", eller "foreldrene gjør forskjell på barna".

Det er altså en hel rekke tilfeller der man ikke kan bruke "forskjell mellom".

21.05.14 00:50
"Forskjell mellom å å slå seg løs og skeie ut" - synes jeg høres ok ut!
"Det er forskjell mellom folk" - synes jeg høres ok ut.
"Det er forskjell mellom Kongen og hattemakeren" - høres også ok ut.
"Jeg holder/ser ikke forskjell mellom dem" - likeså.
"Foreldrene gjør forskjell mellom barna" - noe feil der? Neppe!

21.05.14 01:02, Mestermann no
Men dette blir jo å redusere spørsmålsstillingen til hva man til nød kan si, ikke til hva som er riktig og god norsk. Det
er jo fint at du synes det "høres ok ut", men du hopper jo helt bukk over faste sammenstillinger og uttrykk, og du
hopper helt bukk over den faktiske nyansen i bruken.

Uttrykket "foreldre gjør forskjell på barna", for eksempel, lyder nå engang slik det lyder. Det kan tenkes at det er ut fra
erfaring med at usus er slik, at OP stilte spørsmålet. Da skal også OP ha et ordentlig svar, som redegjør for det som er
den faktiske forskjellen, ikke forenklede generaliseringer.

21.05.14 09:31
3-0 til Mestermann.
Oddy

21.05.14 13:47
Ich deute die Erklärungen so, dass "forskjellen på" immer benutzt werden kann, "forskjellen mellom" jedoch nicht.

21.05.14 15:18, Geissler de
13:47: Wenn du das so deutest, solltest du dir den Thread noch einmal durchlesen. Tip: Das
Gegenteil ist richtiger ;-)

21.05.14 19:01
nee ...