23.05.14 12:09
Stichwörter: henne, hun
Warum heisst es
"før helgen tok jeg kontakt med henne igjen ..." und nicht
"før helgen tok jeg kontakt med hun igjen ..."
und warum hier so?
Kor vil du sitte henne? (nynorsk)
Takk på forhånd for hjelpen Iris (tysk) :)

23.05.14 13:17, Mestermann no
Weil "henne" Abhängigkeitsform von "hun", ist, wie auf Deutsch "ihr" die Abhängigkeitsform von "sie" ist. "Ich habe mit
ihr
gesprochen".

"Kor vil du sitte henne" - da hat "henne" nichts mit dem Pronomen "hun" zu tun, sondern ist dasselbe Wort wie bokmål
"hen", deutsch "hin", und gibt physische Lage an:

Hvor drar du hen? (henne) = wohin fährst du?
Hvor hen vil du sitte? = wo (hin) möchtest du sitzen?

23.05.14 13:36
Auf Deutsch geht nur entweder "Wo möchtest du sitzen?" oder "Wohin möchtest du dich setzen?" bzw. "Wo möchtest du dich hinsetzen?"

23.05.14 15:01, Mestermann no
Ja, klar, ich habe das so formuliert, damit OP es verstehen sollte.

23.05.14 22:25
Dessutan er det ikkje døme-setninga rett på nynorsk: "*Kvar" vil du sitje?", heiter det.
("henne" er her dialekt - og høyrer ikkje til godt norsk skriftspråk).

24.05.14 14:54
22.25 tolker «Kor vil du sitte henne» som en nynorsk setning og mener at bruken av
adverbet henne ikke er korrekt. Jeg kan heller ikke se at adverbet henne er oppført i
dokpros nynorskordbok. Dette adverbet blir vel bare brukt på bokmål? Etymologisk ordbok
mener at adverbet henne neppe kommer fra mnt henne (sideform), men at det er dannet i
dansk etter analogi med «frem-fremme», «ind-inde».

Derimot finner jeg adverbet hen både i nynorsk- og bokmålsordboka til dokpro. Eks.
Hvor skal du hen? Kvar skal du hen? Wohin möchtest du? Ifølge etymologisk ordbok er hen
en sammenblanding av nordisk heden (herfra) og mnt. -hen med betydningen «bort, «vekk».

Med utgangspunkt i at adverbet henne kan ha dansk opprinnelse , stiller jeg et
spørsmåltegn ved setningen til Mestermann- «Hvor hen vil du sitte?». Jeg ville
foretrukket formuleringen «Hvor henne vil du sitte?» som oversettelse av «Wo möchtest
du sitzen?¸ evt. «Hvor vil du sitte?» Men jeg er usikker, så det ville være fint om
Mestermann kunne skrive litt mer om bruken av adverbet hen vs henne på norsk.

Til slutt ett eksempel fra dokpro der adverbet henne og promenet henne forekommer i samme
setning; «Årene har ikke gått sporløst hen over henne.» Hva blir det på tysk?

24.05.14 15:15, Mestermann no
Jeg var kanskje litt uklar: Jeg er helt enig i at den angitte setningen er ikke en nynorsksetning, men dialekt. Setningen
"Hvor hen vil du sitte" er like krøkkete på bokmål, men på en eller annen måte måtte jeg "oversette" den, for å vise at
den stedsadverbiale funksjonen av "henne", dvs. "hen". Av samme grunn ble også oversettelsen til tysk mangelfull.

24.05.14 16:43
"Die Jahre sind ihr nicht spurlos fortgegangen."

Ist diese Übersetzung in Ordnung?

24.05.14 17:14
Die Jahre sind nicht spurlos an ihr vorübergegangen.

24.05.14 17:48
(Eine kleine Ergänzung zu 16:43 und 17:14:

Die wörtliche Übersetzung des nachgefragten Satzes wäre wohl:

Die Jahre sind nicht spurlos über sie hin(weg)gegangen.

Aber natürlich sagt man das im Deutschen nicht so, sondern die idiomatische Wendung ist "... nicht spurlos an ihr vorübergegangen".

Schöne Grüße
Birgit)