17.06.14 01:02
Hallo.

Skulle gjerne høyrt kva de tenkjer om eit ordval her.

I samband med at ein fotograf har søkt om løyve til å ta stereoskopiske bilete under
bryllaupet til Viktoria Luise i 1913, seier hoffsjefen oppgitt (fordi det allereie er
venta ein drøss med fotografar og journalistar):

Eine kaiserliche Hochzeit ist doch kein Jahrmarkt!

Er det greitt å omsetja Jahrmarkt med tivoli?
Ser at det engelske manuset har "karneval" her.
Jahrmarkt kan vel òg bety marknadsplass, eller noko i den retninga, men det passar kanskje
ikkje så godt her?

Innspel?

Signe

17.06.14 01:43
In diesem Zusammenhang wird das Wort "Jahrmarkt" vom adeligen Sprecher abwertend gebraucht als
Bezeichnung für ein Fest der einfachen, bürgerlichen Leute. Also für ein Fest, an dem vor dem Hintergrund der
damaligen
Standesunterschiede kein Mitglied der königlich-/kaiserlichen Familie teilnehmen würde.
Welcher norwegische Begriff dem am nächsten kommt, kannst du oder die anderen Muttersprachler am besten
entscheiden.
Viele Grüße
JM

17.06.14 01:49, Mestermann no
Jahrmarkt tilsvarer det årlige markedet som også ble holdt i de fleste norske byer, jmf. "martna", "marken". Du kan altså
bruke det norske ordet marked eller årsmarked, men jeg tror jeg har etpar bedre ideer. På et slikt marked drev man
med underholdning, det som kalles "markedsløyer", og til disse hørte også bildefremvisning, tablåer osv. Du kan altså
skrive "et keiserlig bryllup er da ikke markedsløyer". Like godt, kanskje enda bedre på nynorsk, ville det være å bruke et
ord som betegner en tilsvarende, årlig samling, nemlig "fesjå". "Eit keiserleg bryllup er da ikkje noko fesjå!".

17.06.14 09:41
Hei, JM und Meistermann.

Ja, no forstår eg betre kva som ligg i ordet "Jahrmarkt".
Eg lika veldig godt både "marknad" og "fesjå", Meistermann, og det får nok fram den rette
tydinga her, ja.

Tusen takk!

Signe

17.06.14 10:54
Ein marknad er eit årleg stemne for kjøp og sal. Jf. Rørosmarknaden, vårmarknaden på Seljord. Sjølvsagt visste
keisaren kva han snakka om då han hevda at eit keisarbryllaup var ein særeigen form for marknad.

17.06.14 11:52, Geissler de
Jeg er litt usikker, men jeg tror at dere legger litt mye i siste halvdelen av ordet
"Jahrmarkt". Den opprinnelige betydningen er visst et årlig marked, men for meg er det
første jeg tenker på nettopp et tivoli, som Signe foreslo først. Den engelske
oversettelsen går i samme retning. Og jeg er ganske sikker på et det er det hoffsjefen
(ikke keiseren) mente.

Forresten, prøv et billedsøk i Google med "Jahrmarkt" som søkeord.

Hva mener andre tyskspråkligfe?

17.06.14 12:08
Vi bruker også sirkus om noe som blir useriøst.
Det ble mere sirkus enn alvor og stil.
Oddy

17.06.14 13:13
Årleg marknadstidtrøyte

17.06.14 13:24
Hallo Geissler,

meiner Meinung nach hast du absolut recht. Ich hatte, als ich Signes OP gelesen habe, auch sofort den Gedanken, dass der Hofmarschall (?) "Jahrmarkt" im Sinn von "Kirmes" (evtl. auch von "Zirkusveranstaltung") gemeint hat. Deshalb halte ich die Übersetzung "tivoli" ebenfalls für am besten; "sirkus" geht aber auch.

Herzliche Grüße
Birgit

17.06.14 14:58
Tivoli tyder på nynorsk samling av ymis arrangert tidtrøyte.

17.06.14 14:58, Mestermann no
Doch eben so - als Tivoli - hat ein "marked" damals auch funktioniert.

17.06.14 16:20, Mestermann no
24.06.14 20:24
Takk til alle som har kome med innspel her.
Eg sit med siste korrekturen no, og får sjå kva eg landar på til slutt.
Mange gode argument for dei ulike alternativa her.

Helsing Signe