01.09.14 13:54
Stichwörter: tekstsjanger, Textart
hva betyr "textart"?

01.09.14 15:03, Mathias Rühe de
Vielleicht "tekstslag"?

01.09.14 15:28, Mestermann no
Ja, eller tekstsort, teksttype, eller rett og slett tekstart. Det kan også tenkes at det er en bestemt typografi som er ment,
altså en font, en fonttype. Det kommer an på sammenhengen.

01.09.14 15:30, Geissler de
Tekstsjanger.

Tekstsjangre er f. eks. brev, avisartikkel, vits, rapport, bruksanvisning, dikt,
eventyr, forelesning osv.