07.09.14 15:30
er tysk vanskelig

07.09.14 17:52, Mestermann no
Ja og nei. Ordene er ikke vanskelig for en nordmann (det er mange like ord), men grammatikken krever at man jobber
systematisk og pugger endel. Men sånn er det med grammatikk i alle fremmedspråk.