15.10.14 15:29
Stichwörter: både og, Så vel som
Jeg lurte på om man kan si: så vel Claus som også Beate ringte meg opp i går. Eller er det
feil bruk av "så vel"?

15.10.14 18:20
Hei.
Jeg vil ha sagt: Både Beate og Claus ringte meg opp i går.

16.10.14 00:18, Mestermann no
Bruken av "så vel som" er ofte utydelig i norsk, og blandes sammen med "både og" og "også", eller deles feil ("Knut så vel
som Petter gikk på kino" o.l.). Skal vi følge strenge og klassiske regler, er bruken slik:

Så vel det ene som det andre.

"Så vel Claus som Beate ringte meg opp i går".
"Konkursen skyldtes så vel sviktende marked som dårlige investeringer fra ledelsens side".

Betydningsforskjellen til "både - og" er svært marginal, men det siste eksempelet viser at det er en liten nyanse. "Både -
og" angir gjerne at det her er tale om to ting i rekkefølge, som begge har gyldighet: Både Claus og Beate ringte.

Med "såvel - som" blir betydningen noe mer åpen og utvidet, enkelte ganger hypotetisk, ofte med betydningen "i like
høy grad som": "Spor av Ibsens forfengelighet finner man så vel i hans diktning som i hans brev".