26.11.14 17:31
Stichwörter: Oversetting
Kan noen oversette dette til tysk? GRUNNUTDANNING
Barn begynner på skolen det året de fyller seks år. Hvordan utdanning er organisert
varierer mellom de ulike delstatene. Barneskolen (Grundschule) er felles for alle og
varer i 4 år (med unntak av i Berlin og Brandenburg hvor den varer i 6 år). De første
to årene undervises elevene i all hovedsak av en klasselærer. Fra og med tredje
klasse blir elevene i økende grad undervist av faglærere.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Etter fullført barneskole må elevene velge mellom tre parallelle, allmenndannende
skoleslag, enten en 5-årig ungdomsskole (Hauptschule, med ca. 23 % av elevene), en 6-
årig realskole (Realschule, med ca. 26 % av elevene) eller et 9-årig gymnas
(Gymnasium, med ca. 30 % av elevene). I de fleste delstater finnes det også et
alternativ i form av en felles obligatorisk enhetsskole (Gesamtschule, med ca. 9 % av
elevene) fra 5. til 10. skoleår, som omfatter alle tre skoleslag. Elevene fra
ungdomsskolen går vanligvis over i yrkesopplæring (lærlingordning). Realskolen
forbereder også stort sett elevene for praktiske yrker, mens gymnaset gir generell
studiekompetanse etter avgangseksamen (Abitur).

Gymnaset består av to trinn, et lavere 6-årig (til og med det 10. skoleår) og et
høyere 3-årig (Oberstufe). Parallelt med gymnasets øverste trinn finnes det en rekke
forskjellige yrkes- og fagskoler som fører frem til ulike nivåer av yrkes- og
høyskolekompetanse.

HØYERE UTDANNING
Det eksisterer 415 statlig godkjente høyere utdanningsinstitusjoner; 106
universiteter, 51 kunsthøyskoler, 29 forvaltningshøyskoler, 16 teologiske høyskoler,
6 lærerhøyskoler og 207 yrkesorienterte høyskoler. Skoleåret 2011/2012 var det om lag
2,4 millioner studenter i Tyskland. 47 prosent av studentene var kvinner.

Til de eldste og mest ansette universitetene i landet hører Heidelberg (grunnlagt
1386), Köln (1388), Leipzig (1409), Rostock (1419), Freiburg (1457), München (1472),
Mainz (1477), Tübingen (1477), Halle (1502), Marburg (1527), Jena (1558), Würzburg
(1582), Humboldt-Universität zu Berlin (1809). I 1970- og 1980-årene ble det
opprettet mange yrkesorienterte høyskoler (Fachhochschulen). I noen delstater finnes
også integrerte Gesamthochschulen som tilbyr utdanning fra både universiteter og
Fachhochschulen. I tillegg finnes Berufsakademien, som kombinerer utdanning med
opplæring på arbeidsplassen.

26.11.14 18:54
Ta hensyn til følgende regler:
1- Før du stiller et spørsmål sjekk ordboka, parløren og forumet om ikke svaret
allerede finnes der.
2- Spør på norsk eller tysk. Svar helst på samme språk som spørsmålet er stilt på.
3- Bruk hele setninger når du spør. Et enkelt ord er ofte vanskelig å oversette; gi
sammenhengen, men prøv gjerne Heinzelnissens ordbok først.
4- Ikke spør om oversettelse av fullstendige tekster. Prøv først å oversette det
meste selv og spør om de vanskeligste delene.

5- Si gjerne takk for et svar og gi tilbakemelding hvis du synes det var nyttig. Det
motiverer dem som svarer og hjelper andre som leser bidragene.

29.11.14 13:08, Geissler de
Forresten inneholder teksten en rekke faktafeil.