28.11.14 11:41
Stichwörter: einrasten, klikke på plass
Heisann,
Kann jemand mir helfen mit dem Ausdruck 'klikke på plass'?
Heisst es in diesem Satz etwas in dem Sinne von:
- alle Bedingungen müssen gut sein; oder:
- es muss Klick machen im Kopf?

Et mål blir nemlig aldri virkningsfullt før det gjør noe med følelsene dine. Det er helt avgjørende. Noe må klikke på plass, og først når det skjer, kan du forvente
at noe også begynner å skje med de daglige valgene du tar.

Takk!

28.11.14 13:11, Geissler de
Ich würde es hier mit "einrasten" übersetzen.
Etwas muss im Kopf (mit einem hörbaren Klick) einrasten.

01.12.14 11:06
Takk skal du ha!