30.11.14 14:02
Was bedeutet "og de skotter" aus "På låven siitter nissen"

01.12.14 11:58
Å skotte bort på noennoe : Einen verstohlenen Blick auf jemandenetwas werfen.