05.12.14 19:07
Ich hab Sehnsucht nach Italien.
Jeg har lengsel etter Italia.

IST DAS SO RICHTIG ÜBERSETZT ??

05.12.14 19:25
JA!!!!

05.12.14 19:50
Eher: jeg lengter etter italia.

05.12.14 19:59
Jeg lengter så ( tilbake ) til italia

05.12.14 20:50
Danke !!!

06.12.14 03:49, Mestermann no
Vi sier vanligvis bare: Jeg lengter til Italia. Man kan ikke lengte "etter" et land, man bør nok forbeholde den
preposisjonen til en person eller en tilstand: Jeg lengter etter deg, jeg lengter etter å bli frisk. Geografiske
områder og steder lengter man til. Man kan på norsk heller ikke "ha lengsel etter" noe, man uttrykker det så å si
alltid ved hjelp av verbet: Jeg lengter til/etter. Man kan si at "jeg føler en stor lengsel etter noe", men man kan
ikke "ha" en lengsel.