17.12.14 12:04
Stichwörter: ufortrøden, unbeirrt
Hei
betyr 'ufortrøden' 'unbeirrt'?

17.12.14 13:16
Ja, das müsste passen.

Das Bokmaalsordbok erklärt: jevnt og trutt, uforstyrrelig
Beispiel: de andre så rastløst på klokka, men hun jobbet ufortrøden videre