10.02.15 11:01
Wie kann man Untersucher ausdrücken?
Hier im medizinischen Sinne gemeint.
Danke.

10.02.15 12:00
Man kann diagnostiker oder diagnosestiller sagen, sind aber keine Berufsbezeichnungen.
Han er spesialist på å stille diagnoser og jobber på diagnoseenheten på sykehuset(eller
på diagnostisk senter ). Han er patolog ( Beruf ) som har spesialisert seg på patologisk
diagnostikk.