15.02.15 22:38
Stichwörter: fluchten, flukte
Wie heiszt "fluchten" auf Norwegisch?

16.02.15 00:33, Mestermann no
Flukte, være på rett line med noe.

16.02.15 01:37, Mestermann no
Eller også: bringe på rett linje med noe.

19.02.15 15:52
ok, danke schön.