05.03.15 21:16, Otto Ottesen
Stichwörter: å ikke ha noen ting å skulle ha sagt
Hallo,
Wie kann ich den folgenden Satz ins Deutsche übersetzen:

"Jeg har ingen ting å skulle ha sagt i denne saken." (Underforstått: Fordi jeg ikke har greie på det saken dreier
seg om, ikke har noen innflytelse o.l.)

Danke im Voraus.
Otto

06.03.15 07:59
"Ich kann dazu nichts sagen."
Mvh RS.de