06.03.15 11:09, Barbro
Stichwörter: Angst, angst - redsel - frykt
Hei,

kan noen av nordmennene her forklare forskjellen mellom
- angst
- redsel og
- frykt?

Jeg vet at alle ord kan oversettes med Angst, Furcht, Sorge o.l., men jeg vil gjerne
vite hvilket av begrepene som er sterkest? Eller er alle like sterke og jeg må
tilføye et adjektiv for å uttrykke hvilken form av angst jeg mener? Som f.eks. sterk
redsel/angst, panisk angst osv.

På forhånd takk!

06.03.15 11:24
Her er hvordan jeg oppfatter ordene:
- angst er det noe mer udefinerbare, så som i psykisk lidelse, sterk indre uro osv.
- redsel oppfatter jeg som mer konkret og "der og da"-følelse
- frykt er også noe mer konkret men noe man kan tenke på over tid
som nevnt er dette min oppfattelse av ordene og andre kan oppleve de annerledes

06.03.15 12:16, Mestermann no
Jeg er enig med 11:24 og vil bare tilføye at "Angst" på tysk har et mye mer utvidet anvendelsesområde enn
"angst" på norsk. "Ich habe Angst, dass..." ville vi vanligvis oversette til norsk med "jeg er redd for at..."

"Ich habe Angst vor dem Tod" = jeg er redd for døden.
"Ich habe Angst, Krebs zu bekommen" = jeg er redd for å få kreft.
"Ich habe Angst, dass du mich vergisst" = jeg er redd for at du skal glemme meg.

Mer høytidelig og allment kan man uttrykke det slik: Jeg frykter ikke døden. Han er fryktløs. Hun frykter bare å bli
forlatt.

Derimot har man på norsk angst når man har dødsangst, angst for sykdommer, angst for små rom osv., altså som
11:24 sier, udefinerbar, sterk indre uro, psykisk lidelse, generell redselstilstand, panikk.

I svakere tilfeller bruker vi gjerne "engstelse", "å engste seg", "være engstelig":
Hverdagen som foreldre består av mange små engstelser. Jeg engster meg for å få sykdommer. Jeg er en
engstelig type.

Frykt og redsel er mer synonyme, men jeg synes 11:24 forklarer nyansene bra.

Merk at man ikke kan bruke "frykt" og "redsel" synonymt i de tilfelle det er snakk om faste, redselsfulle størrelser:
"Krigens redsler" = "die Grauen des Krieges". Frykt, å frykte, er altså noe man bare kan oppleve personlig, mens
"redsel" er noe upersonlig. Man kan ikke "ha redsel", men man kan "være redd" eller (sjeldnere) "oppleve sterk
redsel".

06.03.15 12:35, Barbro at
Tusen takk til begge dere!
Det er meget interessant og nyttig for meg.