06.03.15 21:00, ankefugl
Stichwörter: curriculum vitae, CV, stipend
Jeg fikk et stipend fra SIU for noen år siden, men sliter litt med å angi det i min
norske CV nå.
På tysk skriver jeg "Forschungsstipendium des SIU zur Vorbereitung der Magisterarbeit".
Men på norsk? "Stipend til forskningsarbeid for avsluttende universitetsprosjekt(et)"?
Jeg er ganske flink i å forklare ting og tang i et samtale, men når jeg bare har noen få
skrevne ord, så er det fortsatt vanskelig av og til.

Kanskje dere kan hjelpe meg?

07.03.15 00:15
SIU-forskningsstipend til forberedelse av magistergrad?

09.03.15 22:50, ankefugl
Av og til kan det være så enkelt ;) Takk skal du ha!