29.03.15 19:04
Stichwörter: harke, kremte, sich räuspern
Hi,

hunden min hoster og harker

Ordbok sier å harke = sich räuspern. Det passer ikke ved hundene! Og hecheln = puste!

Takk Heiner

29.03.15 19:48, Mestermann no
På norsk har vi to ord for dette: Det ene er å kremte, det andre er å harke. Når man kremter, renser man halsen
nokså forsiktig, man gir fra seg et kremt. Når man harker, er det en kraftigere, ofte ufrivillig lyd man gir fra seg, på
grensen til et host. Derfor kan vi si at en hund harker - men den kremter ikke. En motor kan også harke, men
sjelden kremte. Hvis en motor bare gir fra seg et kremt, er den antagelig nesten helt død, hvis den derimot harker,
er det noe i veien med den, men det er fremdeles liv!

29.03.15 23:11
Nemlig. Og problemet er at begge ord, harke og kremte, oversettes med "sich räuspern".

30.03.15 00:30, Jørg li
Jeg har også noen hundene. Når de har slim or noe annet som irriterer halsen, de „husten und würgen“.

30.03.15 00:36, Jørg li
Noen hunder!