06.05.15 16:24
Hello. Jeg sliter veldig med og oversette dette til tysk "If you enjoy music the Grand
Théâtre de Genève offers concert and opera, also the proceedings of international
meetings are held there. The music conservatory and international performance
competitions attract large numbers of musicians, and the Orchestra de la Suisse Romande
is renowned worldwide." Er det noen her som klarer utfordringa?

06.05.15 16:34
Vi retter gjerne resultatet av dit strev, men her er de kanskje ikke så nøye med det:
https://dict.leo.org/forum/previewUnsolvedquery.php?idForum=2&lp=ende&la...