12.05.15 20:54
Hei!
Går det an å uttrykke seg på følgende måte: Ich habe diese Fachausdrücken im Forum
Heinzelnisse diskutiert.

Takker for eventuelle svar!

12.05.15 21:19
Ich habe diese Fachausdrücke im Heinzelnisse-Forum diskutiert (evtl. kannst du auch sagen “besprochen“
oder “geklärt“).

12.05.15 21:22
Tusen takk for hjelpen!