12.05.15 21:21
Hallo!
Kan noen hjelpe meg med å oversette denne setningen: Denne strategien bør man bare bruke
dersom det ikke finnes andre løsninger.

12.05.15 21:28, Mestermann no
Prøv selv, først.

12.05.15 21:59
Prøver med følgende formulering: Diese Strategie kann man nur nutzen im Fälle wenn es
keine andere Lösungen gibt.

12.05.15 22:43
Diese Strategie sollte man nur nutzen, wenn es keine anderen Lösungen gibt.

12.05.15 23:11
Tusen takk for hjelpen!