08.03.06 09:16, Bastian fra Ås
hei på dere!

jeg trenger et ord for "Leitbild". Jeg finner bare ord som er bra på engelsk eller tysk, men ikke på norsk. Jeg vet at heinzelnisse har to ord ("ideal" og "forbilde"), men disse passer ikke så bra. På engelsk er det "mission statement", "overall concept" eller "vision statement". Men finnes det noe på norsk som kunne passe? Har ikke funnet noe ved google heller (som tilfredsstiller meg).

08.03.06 10:21, Bastian fra Ås
må jeg bruke "visjon" ? fordi "motto" er litt svak synes jeg. "Strategi" er noe som er basert på en "visjon" eller?

09.03.06 02:18
Vel, hvis "overall concept" passer paa engelsk, saa passer kanskje "konsept" paa norsk? Men det er litt markedssjargong. Om man er villig til aa skrive om setningen kan kanskje "grunnide" (skrives med en aksent som jeg ikke har funnet paa det rare tastaturet jeg bruker akkurat naa) eller "modell" brukes? Dette er ting strategier kan baseres paa. Litt fjernere fra hva du kanskje er ute etter kan strategier ogsaa baseres paa "en oppfattelse", "en innsikt", "en forstaaelse", "et staasted", "en hovedinnstilling", "en tilnaerming", "en grunnholdning" o.l.

09.03.06 07:23, Bastian fra Ås
hei
takk for svarene dine! (så sent om natta) Det er fortsatt litt vanskelig, fordi
1. konsept er jo basert på noe (mission statement) som jeg lurer etter
2. gunnidè liker jeg egentlig, men det høres mer som ut som: "utgangspunktet av prosjektet i 19XX var ..." det trenger kanskje litt mer forklaring som jeg vil ha i denne settningen som jeg må skrive.
3. modell er noe for tankeganger eller mer noe som er teoretisk, men "mission statement" er present hver dag, mer som en praktiske ting
4. oppfattelse er kanskje noe som man kan diskutere om når man diskutere en spesific "mission statement"
5. Innsikt, forståelse, jes, kanskje det er mulig å si "selvforståelse"? Men også ingenting som kommer veldig nær til "mission statement".
6. Ståsted, hovedinstilling, tilnærming, grunnholdning gjelder det samme som for punkt 4.

ja, ja det ser ut som at jeg er vanskelig til å tilfredsstille. Men det hjelper i hvert fall, slik andre kan se hva vi har allerede diskutert og kanskje gi noe inspill til en av disse begrepene som jeg har kanskje tolket feil?

10.03.06 18:49, Bastian fra Ås
hei
er det ingen ute som kan/ vil bidra med noe? Ville hadde vært snill å få noe til ;-) har ikke funnet noe som jeg er skikkelig overbevist at det er noe som kan brukes.

Hilsen Bastian