10.06.15 21:57
Stichwörter: studentassistent
Hei!

Ser etter et tysk ord som tilsvarer det norske "studentassistent" slik det blir brukt
i høyere utdanning. Her er studentassistenten en student på høyere nivå som har
ukentlige veiledningstimer og som retter/godkjenner ukentlige innleverte
øvingsoppgaver.

Takker for svar.
E

11.06.15 08:02
Vi kalte en studentassistent Tutor på Universität Wien. Det var studenter som gikk
samme linje, men var nesten ferdige. De gjorde det frivillig. Det var ukentlige
møter, der vi bestemte hva der Tutor skulle hjelpe oss med. Møtene kalles
Tutorium. Veldig bra opplegg!

der Tutor (m)
die Tutorin (f)
die Tutoren (pl.)
das Tutorium

bkm

12.06.15 00:53
Tutor heter det også i tyskland!
da vet dere det ;)

12.06.15 19:37
Eller enkelt: wissenschaftliche Hilfskraft - se http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Hilfskraft

men IKKE: wissenschaftlicher Assistent - se http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Assistent

det kunne vel kanskje også bli: wissenschaftlicher Mitarbeiter - se http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter

12.06.15 20:10
Wenn eine wissenschaftliche Hilfskraft noch keinen Abschluss in der Tasche hat, wird sie üblicherweise
“studentische Hilfskraft“ genannt.