20.07.15 18:35
Hei!

Ser etter en formulering på tysk for følgende: "gjøre det godt på eksamenene." Har
forsøkt med "in den Examen gut leisten", men vet ikke om det blir riktig. Har noen
eventuelt forslag til en bedre formulering?

20.07.15 20:24
Det fins flere muligheter - "in den Prüfungen gut abschneiden" er en av dem.

"Examen" brukes ikke så veldig ofte på tysk, særlig ikke i skolesammenheng.

21.07.15 08:03
z.B.:
- die Prüfungen gut bestehen
- gute Ergebnisse in den Prüfungen erzielen
- die Prüfungen mit guten Ergebnissen abschliessen durchführen absolvieren/ bestehen

21.07.15 13:14
oder Klausuren

21.07.15 16:25
Wobei “Klausur“ aber nur für schriftliche Prüfungen verwendet wird.