29.07.15 21:05
Hei!

Har noen spørsmål angående en formulering i en mal for en leiekontrakt.

"Das Mietverhältnis ist abgesehen
von obiger Vorgabe unbefristet, die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum
Monatsende. Eventuelle Nebenabreden und Kündigung bedürfen der Schriftform."

Over står det noe om at leieforholdet varer fra ... til ... Slik jeg forstår det står
det da at

"Leieforholdet er dersom ikke annet er oppgitt ovenfor ikke tidsbestemt.
Oppsigelsesfristen er 1 måned fra slutten av inneværende måned. Eventuelle
tilleggsavtaler og kunngjøringer må være skriftlige."

Er dette rett forstått? Lurer spesielt på hva som ligger i formuleringen "die
Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum
Monatsende." Er det slik jeg tror, at hvis man for eksempel velger å si opp
leiligheten 10. juli må man betale fram til slutten av august?

Takker for svar!

29.07.15 22:10
Det er forstått rett.
Kündigung = oppsigelse (ikke kunngjøring)