10.08.15 14:41
Hei allesammen!
Ich bin auf folgenden Satz gestoßen:
"Oss som vil beholde skipet i drift i Tyskland"
Warum heißt es nicht "Vi som vil beholde skipet i drift"?
Oder ginge das auch?
Takk for hjelpen og hilsen fra Malin

10.08.15 14:57, Mestermann no
Her er det nok nødvendig med mer sammenheng for å kunne svare sikkert. Setningen før eksempelsetningen kan
tenkes å avgjøre om det personlige pronomenet "vi" her står i avhengighetsform og skal bøyes til "oss". Det at
"som" er med, kan tyde på at setningen står i forhold til en tidligere setning.

Som hovedsak skal subjektet stå ubøyd i en slik setning, så på generelt grunnlag ville jeg si at det her skulle stå
"vi".

Det er imidlertid en rekke dialekter i Norge hvor man bruker "oss" istf. "vi": "Oss vil" (vi vil), "oss er" (vi er) osv.,
slik som det også er en rekke dialekter der man bruker "dem" istf. "de": "Dem vil" (de vil), "dem er" osv.
Den som har skrevet setningen du refererer til, kan tenkes å ha en slik dialekt som språklig utgangspunkt.

10.08.15 14:59
Det er vi som vil beholde skipet ....
De anklager oss, som vil beholde skipet ....
( Subjekt/Objekt )

10.08.15 15:19
Hei igjen!
Jeg har dessverre ingen sammenheng... Setningen stå kun som overskrift og så var det en lang diskusjon om et skip som skulle beholdes i Tyskand til glede av sine "fans" og ikke overføres til andre land.
Takk for hjelpen!
Hilsen fra Malin