25.08.15 16:12
Dette er et dessverre et litt lite gjennomarbeidet forslag til en e-post som skal sendes til Latvia på vegne av en
norsk Rotaryklubb. Jeg vet den er full av feil og mangler, men håper likevel på gode råd. Først finner dere teksten
på norsk, deretter på (forsøksvis) tysk.

Beste hilsen fra Bjørn

******

Kjære ... !
Takk for epost med bilder og informasjon om 500 euro, som jeg sendte til deg. Jeg er veldig glad for at du og dine
gode medarbeidere fikk en tur.
Vi arbeider med saken om studiestøtte, men ser nå at for å få prosjektmidler fra Rotary, så kreves det
masterstudier eller høyere grad. Klarer vi å finne studenter som dette er aktuelt for i Auce?
Saken vil ta litt tid, da vi først skal lage en plan som Jelgava Rotaryklubb må godkjenne for å gå inn i
samarbeidet med oss. Når dette er klart, vil vi sende søknad til Rotary Foundation om bevilgning av penger.
Jeg vil at du skal kjenne til prosessen, da det vil ta en del tid før vi vet om vi får penger til studiestøtte for ungdom
i Auce.

Varme hilsener fra ...

******

Liebe ...

Ich danke dir für Bilder und Information über die 500 zugesandte Euro. Ich bin sehr froh dass du und deine
Mitarbeitern eine Reise gemacht haben.
Noch arbeiten wir mit die Sache die handlet sich um Studienunterstutzung, aber wir wissen dass um Mittlen von
Rotary zu kriegen, werden es verlangt dass die Studenten einen Masterstudium oder höhere Akademische
Graden studieren. Gibt es Studenten in Auce für welche dass aktuell ist?
Diese Sache will ein bisschen dauern: Erst werden wir mit Jelgrava Rotary Club einen Plan machen, welchen
auch (må godkjennes).
Wenn alles ferdig ist, schreiben wir einen (søknad) zu Rotary Foundation über (bevilgning av penger).
Ich finde es richtig dass du den Prozess kennen, als es will ein bisschen dauern bis wir wissen ob wir Geld für
Studienunterstützung für Jugend in Auce kriegen.
Herzlichen Grüsse ...

26.08.15 09:58
som må godkjennes - der genehmigt/ bewilligt werden muss
søknad - Bewerbung
bevilgning - Genehmigung

26.08.15 15:17
Takk for tips. Kan noen også gi en kjapp tilbakemelding på grammatikken?

26.08.15 17:01
Ich danke Dir für die Bilder und die Infos über die zugesandten 500 Euro. Ich bin sehr froh, dass Du und Deine Mitarbeiter eine Reise gemacht haben.
An der Studienunterstützung arbeiten wir noch, aber wir wissen, um Mittel von Rotary zu kriegen, wird verlangt, dass die Studenten ein Materstudium oder eine höhere akademische Ausbildung absolvieren. Gibt es in Auce Studenten, die aktuell in Frage kommen?
Diese Sache wird ein bisschen dauern. Erst werden wir einen Plan machen, welchen der Jelgava Rotary Club gutheißen muss, um eine Zusammenarbeit mit uns einzugehen.
Wenn alles fertig ist, reichen wir bei der Rotary Foundation einen Antrag zur Bewilligung des Geldes ein. Ich möchte, dass Du das über das Procedere Bescheid weißt, da es eine ganze Zeit dauern wird, bis wir wissen, ob wir Geld für die Studienunterstützung in Auce bekommen.
Herzliche Grüße ..

26.08.15 17:41
dass Du das über das --> dass Du über das

Statt Procedere ev. Verfahren

27.08.15 08:52
die in Frage kommen (ohne "aktuell")

27.08.15 12:16
Tusen takk! Dette var en vanskelig tekst for en som bare behersker "skoletysken". Stort
smil til deg som hjalp meg.