04.09.15 13:04
Pil og bue hva blir det oversatt til tysk ?

04.09.15 13:59
Pfeil und Bogen
Flertall : Pfeile und Bögen