08.09.15 04:59
Stichwörter: bruken av, gebrauch von, verwendung von
Når man på norsk sier "bruken av", kan man på tysk benytte "Verwendung von" og "Gebrauch von" som synonymer? Google gir mange oppslag på begge søkene, så det hjalp meg lite.

08.09.15 06:32
Det kan man. Ofte står det med artikkel, og da må du passe på å bøye riktig.