10.09.15 11:05
Hallo,

wie sage ich "es ist mir völlig entfallen" auf norwegisch?

Den sklei mitt sinn helt?

Danke
Nicole

10.09.15 11:16
Det glemte jeg fullstendig.

10.09.15 12:11, Mestermann no
Oder: Det er blitt helt borte for meg.