29.09.15 20:59
Stichwörter: bastion, Hochburg, høyborg, kjerneområde
Gibt es ein Wort für "Hochburg" auf norwegisch? Oder sagt man einfach "senter"?

29.09.15 22:20
Der Hustad sagt høyborg <nur fig.> - wie gebräuchlich das wirklich ist, müssen andere beurteilen.

30.09.15 01:16, Mestermann no
Man kan bruke høyborg i figurativ betydning, men det har en mye mindre utbredelse på norsk enn på tysk, og
har en mer avgrenset betydning. Jeg ville nok brukt ordet bastion eller kjerneområde el.l.:

"Hedmark fylke er en av Arbeiderpartiets bastioner på Østlandet", "Oslo er et kjerneområde for Høyre", "Bergen
har alltid vært en borgerlig høyborg."