14.10.15 14:06, rappensberger
Stichwörter: Hold om ob hold av
Wie übersetze ich "hold om og hold av" korrekt?
Danke!

14.10.15 14:40
Hold ist imperativ.
Holde om = Umarmen
Holde av = Reservieren/zur Sete legen.

14.10.15 14:43
Zur Seite, natürlich.
Übrigens holde av : lieben
Jeg holder av henne. Ich habe sie lieb.