18.10.15 08:15
Hallo,

hvis jeg erstatter ordet "Norge" med "kongeriket" i en setning, må jeg da skrive
"kongeriket" med stor k?

Alle skip som kom til kongeriket/Kongeriket måtte ha sjøpass.

(dreier seg om en historisk fortelling om Finnmark)

På forhånd takk!

18.10.15 14:19, Mestermann no
Du bruker stor forbokstav når du skal omtale landet ved dets offisielle navn:
Velkommen til Kongeriket Norge.

Men ikke når du beskriver hva Norge eller andre kongeriker er:
Norge er et kongerike.

I ditt tilfelle er det litt vanskelig å si hva som er riktig. Siden det er en juridisk situasjon du beskriver, der ordet
omtaler Norge spesifikt, blir det ikke feil om du bruker stor forbokstav.