01.11.15 14:59, isv057
Hvordan sier man "når det gjelder" på tysk? Som i "det er en forskjell når det gjelder".

01.11.15 15:28
Slutter setningen der? Hvis ja: wenn es drauf ankommt.

01.11.15 15:54
Ja, "wenn es drauf ankommt" ist richtig :-)