23.11.15 13:14
Stichwörter: naturverbunden
Hei,

naturverbunden = naturvennlig - passt nicht ganz ;-)
Jemand einen besseren Vorschlag?

Takk og ha en fin dag <3

23.11.15 13:29, Mestermann no
Naturtilknyttet, glad i naturen.

23.11.15 14:55
Han/hun er et naturmenneske.

23.11.15 18:19
"Naturmenneske" kan fungere, men det kan brukes i en litt annen betydning også: Et menneske som er slik "vi er av naturen", upåvirket av et "sivilisert" samfunn. Bortsett at vi alle er påvirket av vårt samfunn på en eller annen måte, så kan det altså indikere et slags "ekte menneske", eller rettere "et menneske i sin rette/ekte fremtoning" - hvilket for den slags skyld godt kan være f.eks. en primitiv kanibal ...
"Natur-" dreier seg i denne sammenhengen vel mer om vårt opphav, og altså ikke nødvendigvis om vår mentale relasjon til naturen, (selv om ekte "naturmennesker" i denne forstand normalt også vil ha et nært forhold til naturen rundt seg som de er mer bevisst på utgjør livsgrunnlaget enn det vi ofte er bevisst om i industrialiserte samfunn).

Så jeg ville vært litt forsiktig med dette ordet.

Mestermanns forslag om "en som er glad i naturen" er utmerket, men også "(nært) knyttet til naturen kan fungere" fint. I den grad det dreier seg mer i retning av å ha en form for økologisk livsanskuelse, kan eventuelt "naturbevisst" også brukes.

23.11.15 18:25
..., men også "(nært) knyttet til naturen" kan fungere fint.
Sorry!