24.11.15 18:29
Stichwörter: dank, Dank dem, takket være
Fra dagens lokalavis:

Politiet varslet meget glatte veier i dag, takket være værskiftet

Går det an å bruke takket være i samband med noe negativt? Det skurrer i mine (tyske) ører. Men vi får sikkert snart en god vurdering, takket være Mestermann og andre språkkyndige nordmenn her i forumet.

24.11.15 19:48
Ville ikke brukt det selv, men kan ikke se noe galt med det egentlig. Det er jo kanskje ment litt humoristisk da.

25.11.15 01:36, Mestermann no
Det er ikke uvanlig at man bruker "takket være" eller "takke" i forbindelse med årsaksforklaring om noe negativt;
det kan, som 19:48 skriver, ses humoristisk eller ironisk, men er nok også gjengs bruk i betydningen "på grunn
av" eller "har skyld i", og som ingen vil reagere på som påfallende. Her har kanskje innflytelsen fra engelsk til en
viss grad gjort seg gjeldende, der man ofte bruker "thanks to" i negative sammenhenger: "Thanks to the idiot who
parked his car in my driveway, I was late for work".

Men allerede Ibsen bruker "takke" i forbindelse med noe negativt, som i "Et dukkehjem": "Jeg skjønner nu også,
hvem jeg kan takke for, at jeg skal jages væk" (= hvem som er skyld i).

I en artikkel i Morgenbladet fra 1933 står det at det er "smått med sopp iår takket være tørken" (= på grunn av).

Noen sveip på nettet viser at "takket være" synes brukt mest i positive formuleringer (ikke så rart), men det er
slett ikke uvanlig å se det brukt i omtale av noe negativt.

Hvordan er så dette på tysk? Brukes "Dank dem" bare i positive sammenhenger? Hvis man gjør et trunkert
stikksøk på f.eks. "Dank dem Idioten", vil man også se at dette stundom brukes i negative sammenhenger også
på tysk, f.eks. fra en nettdiskusjon: "Dank dem Idioten, ist der Kurs von fast 38 Cent ins bodenlose gestürzt."
Søker man på "Dank dem schlechten Wetter", finner man også en mengde formuleringer som denne, fra en
reiseberetning på en blogg: "Dank dem schlechten Wetter sind meine Klamotten im Rucksack naß geworden und
liegen jetzt im Zimmer verteilt zum Trocknen rum." Om dette er en ny usus etter engelsk mønster, kan jeg ikke
bedømme som utlending.

Om man vil unngå dette på norsk, kan man jo bare skrive "på grunn av".

27.11.15 18:04
Takk for svarene,
Ikke alle eksemplene som Mestermann angir, er like overbevisende. Jeg syns for eksempel at "takke for" (Ibsen) er ikke helt det samme som "takket være" - på samme måte som tysk "dank dem" ikke er helt des samme som "verdanken" som jeg ville oversette "takke for" med. "Verdanken" kan godt brukes med noe negativt: welchem Idioten habe ich die Beule in der Tür zu verdanken?