26.11.15 12:23
Stichwörter: freie Hand, freie Hände, frie hender
Finnes det et uttrykk for "frie hender" på tysk?

26.11.15 12:51, Mestermann no
Ja, hvis du mener i overført betydning, altså å ha fritt spillerom, så bruker man uttrykket "freie Hand".

I betydningen fysisk å ha begge hendene fri, kan man også si "freie Hände".

26.11.15 14:00
Jeg synes ikke at man sier "freie Hände", men "Ich habe die Hände frei".