10.02.16 09:40
Hallo liebes Form,

Ich habe hier eine Urkunde vom Sorenskrivermebete, also dem Amtsgericht.
Was bedeutet denn die Abkürzung Dfm. unter der Signatur. Ist das der Sachbearbeiter oder der Amtsrichter..?

Dankeschön

10.02.16 11:14
dommerfullmektig

Hva gjør en dommerfullmektig

Dommerfullmektig er en tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som dommerfullmektig regnes som en lærestilling og en dommerfullmektig må ha fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Dommerfullmektigen kan på tingrettsdommerens vegne utføre dennes oppgaver, men kan bare etter særskilt bemyndigelse eller i uforutsette forfallstilfeller lede hovedforhandlinger og avsi dom.
I praksis gis dommerfullmektiger som regel en alminnelig fullmakt til dette.

En dommerfullmektig må:
1) ha fylt 21 år
2) ha juridisk embetseksamen
3) ha beste eller nestbeste karakter

Dommerfullmektig arbeider med å dømme i straffesaker og i rettsaker mellom privatpersoner eller juridiske personer.